Administratīvās tiesības

Dažkārt, risinot dažādus komplicētus jautājumus ar valsti, veiksmīga rezultāta sasniegšanai ir lietderīgi izmantot advokāta palīdzību jau sākotnējā administratīvā procesa stadijā. Mūsu birojs sniedz palīdzību, pārstāvot klientu intereses dažādās valsts iestādēs, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Vajadzības gadījumā nodrošināsim pārstāvību apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas stadijā.

 

Birojs arī nodrošina pārstāvību/aizstāvību administratīvo pārkāpumu procesā visdažādākajās iestādēs – pašvaldību administratīvajās komisijās, Valsts policijā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā u.c. – gan sākotnējā procesā iestādē, gan pārsūdzības procesā augstākā iestādē un tiesā.