Strīdu risināšana un tiesvedība

Nereti, zvērinātam advokātam iesaistoties konfliktsituācijas risināšanā un pārstāvot klienta intereses, strīdu izdodas atrisināt bez tiesas starpniecības, jo trešās puses – advokāta – piesaiste gan klientam, gan pretējai pusei ļauj situāciju uztvert bez traucējošām emocijām un veidot konstruktīvu dialogu. Lai arī jebkurā konfliktsituācijā būtu apsverama strīda risināšana ārpustiesas ceļā, ne vienmēr tas izdodas, un šādos gadījumos birojs ir gatavs sniegt palīdzību, pārstāvot klienta intereses tiesā vai šķīrējtiesā. Zvērināts advokāts Jānis Kucenko ir uzkrājis plašu pieredzi dažādu kategoriju strīdu risināšanā visās tiesu instancēs un šķīrējtiesās.

 

Birojs piedāvā šādu palīdzību:

  • klienta pārstāvēšana sarunās par ārpustiesas strīda risinājumu
  • pārstāvība tiesā
  • pārstāvība šķīrējtiesā
  • pārstāvība administratīvajā tiesā