Zvērināts advokāts Jānis Kucenko apguvis speciālo programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

2015. gada 11. jūnijā zvērināts advokāts Jānis Kucenko saņēmis apliecību par to, ka ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 stundu apjomā. Apmācībās ietvertas tēmas par bērnu interešu aizsardzību civilprocesā un kriminālprocesā, vardarbību pret bērnu, saskarsmes ar bērnu veidošanas principiem un citas tēmas. 

 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzēts, ka tiesu varai piederīgām personām jāapgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Mācības organizē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Likuma pārejas noteikumi paredz, ka visiem zvērinātiem advokātiem mācību programma jāapgūst ne vēlāk kā līdz 2019. gada beigām.