Jānis Kucenko

 

 

Jānis Kucenko praktizē juridiskajā jomā kopš 2000.gada. Jānis ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 2013.gada.

 

Astoņus gadus Jānis strādājis starptautiskās finanšu un kredītiestādēs, tai skaitā vadot juridisko struktūrvienību darbu. Strādājot vadošajos amatos vienā no lielākajām Latvijas bankām, Jānis ir guvis visaptverošu praktisko darba pieredzi visdažādākajās tiesību jomās. Ikdienas bankas darbībā nepieciešama dažādu jautājumu analīze no atšķirīgiem skatupunktiem ar juridiskās jomas speciālistu dažāda līmeņa iesaisti – sākot no ikdienišķu saimniecisko darījumu slēgšanas un darba tiesību jautājumu risināšanas, beidzot ar specifisku finanšu produktu izstrādi, tiesvedībām un sarežģītu darījumu strukturēšanu. Tieši šī neatsveramā pieredze atspoguļojas biroja darbības jomās un dod iespēju Jānim jebkuru gadījumu uzlūkot visplašākajā kontekstā, atklājot tādus aspektus un riskus, kuri, iespējams, sākotnēji palikuši nepamanīti.

 

Jānis ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs un regulāri paaugstina savu kvalifikāciju, tai skaitā, apmeklējot finanšu tiesībām veltītas konferences ārvalstīs.